Yêu cầu làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân sai phạm tại BV Trưng Vương

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Liên quan đến hàng loạt sai phạm tại Bệnh viện (BV) Trưng Vương thuộc Sở Y tế TP.HCM (Thanh Niên đã phản ánh trên 2 số báo ra ngày 26, 27.8) Văn phòng UBND TP vừa có thông báo chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu.

Nhiều sai phạm xảy ra tại Bệnh viện Trưng Vương /// Ảnh: Duy Tính
Nhiều sai phạm xảy ra tại Bệnh viện Trưng Vương
Ảnh: Duy Tính

Theo đó, Phó chủ tịch TP yêu cầu Giám đốc BV Trưng Vương có biện pháp chấn chỉnh tổ chức thu tiền khám, chữa bệnh đúng quy định; thực hiện công tác đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư y tế, quản lý, sử dụng đúng theo quy định; lập đề án sử dụng tài sản nhà, đất trong việc sử dụng mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định. BV chấn chỉnh công tác kế toán, trích lập khấu hao tài sản theo quy định; đồng thời, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm theo kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND TP, Sở Y tế và Thanh tra TP.

Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở tăng cường kiểm tra các hoạt động thu chi tài chính của các BV và trung tâm không giường bệnh trực thuộc Sở Y tế quản lý. Chỉ đạo các BV thực hiện xây dựng cơ cấu chi phí khám, chữa bệnh dịch vụ theo yêu cầu và kê khai khám, chữa bệnh đúng quy định theo các thông tư của Bộ Y tế và Bộ Tài chính ban hành.

Sở Y tế rà soát việc thẩm tra quyết toán và xuất toán khoản tiền công phẫu thuật, thủ thuật trong giờ, ngoài giờ của các hoạt động khám, chữa bệnh với số tiền gần 3,7 tỉ đồng; chi tiền hoa hồng giới thiệu bệnh nhân tổng cộng trên 158 triệu đồng theo kết luận thanh tra. Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm theo kết luận thanh tra; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND TP, Thanh tra TP.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế lập đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; thực hiện thẩm tra, báo cáo trình UBND TP xem xét, quyết định. Giám đốc Sở Tài chính có ý kiến đối với các khoản thu cho thuê mặt bằng, nhà đất mà BV Trưng Vương đã bổ sung nguồn kinh phí hoạt động với số tiền hơn 4,1 tỉ đồng (sau khi trừ nộp thuế, trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp), báo cáo, đề xuất UBND TP xem xét, quyết định. Giám đốc Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Y tế và Cục Thuế TP hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện thủ tục nộp tiền thuế đất theo đúng quy định.

Chánh thanh tra TP chủ trì, phối hợp Sở Y tế thành lập đoàn thanh tra liên ngành thanh tra việc thực hiện thu, chi tại Khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ BV Trưng Vương trong quý 4/2019 (thanh tra thời kỳ trước năm 2018 - PV). Thanh tra TP theo dõi, đôn đốc, giám sát việc xử lý sau thanh tra...

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU