Yêu cầu Cục trưởng Cục QLTT Bình Định rút kinh nghiệm sâu sắc

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

UBKT Tỉnh ủy Bình Định vừa yêu cầu Cục trưởng Cục QLTT tỉnh này kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc và yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phước và Huyện ủy Hoài Ân nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Ngày 23.5, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Bình Định đã ban hành thông báo kết quả kỳ họp thứ 22 (diễn ra vào ngày 5.5 do ông Trần Văn Thọ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Bình Định, chủ trì).

Theo đó, tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy Bình Định đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Trần Đức Tiến - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) Bình Định.

UBKT Tỉnh ủy Bình Định nhận thấy: Với trách nhiệm là Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục QLTT Bình Định, ông Trần Đức Tiến đã thiếu kiểm tra, giám sát trong hoạt động công vụ, thiếu trách nhiệm trong quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên; để cho một số đơn vị trực thuộc Cục QLTT Bình Định vi phạm trong hoạt động công vụ, dẫn đến có đảng viên, cán bộ, công chức, nhân viên bị các cơ quan có thẩm quyền xử lý kỷ luật về mặt đảng, chính quyền và vi phạm pháp luật.

Qua kiểm tra, ông Trần Đức Tiến có tinh thần cầu thị, nghiêm túc tiếp thu và nhận trách nhiệm về các khuyết điểm, vi phạm xảy ra tại cơ quan.

Vi phạm của các Đội QLTT xảy ra trong thời điểm lãnh đạo cục này chưa được kiện toàn, chỉ có duy nhất ông Trần Đức Tiến đảm đương nên dẫn đến thiếu sâu sát trong công tác quản lý, điều hành...

UBKT Tỉnh ủy Bình Định yêu cầu ông Trần Đức Tiến kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc, tập trung khắc phục những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về UBKT Tỉnh ủy.

UBKT Bình Định cũng xem xét kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phước và ông Nguyễn Văn Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND H.Tuy Phước, trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy định số 09-QĐi/TU ngày 25.6.2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

UBKT Tỉnh ủy Bình Định nhận thấy bên cạnh những ưu điểm, Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phước còn một số hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định số 09-QĐi/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Ông Nguyễn Văn Hùng bên cạnh những ưu điểm còn có phần trách nhiệm đối với hạn chế, khuyết điểm của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định số 09-QĐi/TU.

UBKT Tỉnh ủy Bình Định yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phước và ông Nguyễn Văn Hùng nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về UBKT Tỉnh ủy.

Tại Kỳ họp thứ 22, UBKT Tỉnh ủy Bình Định còn xem xét kết quả kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Ân, qua đó nhận thấy còn một số hạn chế, khuyết điểm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tài chính đảng. UBKT Tỉnh ủy Bình Định yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Ân nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra; báo cáo kết quả về UBKT Tỉnh ủy Bình Định.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU