y tế công cộng

Quyết vượt khó

Quyết vượt khó

0
Trần Thị Đèo (ngụ xã Vĩnh Xương, TX.Tân Châu, An Giang) thi ngành công nghệ thực phẩm Trường ĐH An Giang và ngành y tế công cộng của Trường ĐH Y Dược Cần Thơ. Đèo có hoàn cảnh đặc biệt được nhiều người chú ý giúp đỡ.