xuất khẩu

Những vườn vải đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu /// Ảnh M.K

Vải thiều Việt rộng đường ra thế giới

0
Với việc vùng trồng theo tiêu chuẩn xuất khẩu được mở rộng, tăng cường đầu tư chiếu xạ… năm nay dự kiến quả vải thiều của tỉnh Hải Dương sẽ rộng đường ra thế giới, bất chấp dịch bệnh khó khăn.