xuất khẩu vải thiều

VN xuất khẩu vải thiều sang Úc

VN xuất khẩu vải thiều sang Úc

0
Ngày 2.6, ông Lê Nhật Thành, Giám đốc TT kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu 1 (Cục Bảo vệ thực vật, Bộ NN-PTNT), cho biết lô vải thiều VN đầu tiên trong mùa vải năm 2017 đã được chuyển lên máy bay xuất khẩu sang Úc.