xuất khẩu thịt

Công nhân làm việc tại một cơ sở chế biến thịt ở Brazil /// AFP

EU kêu gọi Brazil tự nguyện ngừng xuất khẩu thịt

1

Liên minh châu Âu (EU) đã yêu cầu Brazil tự nguyện ngừng toàn bộ việc xuất khẩu thịt sang các nước thành viên khối này, nhưng chính quyền Brazil từ chối, các nhà ngoại giao châu Âu nói với Reuters ngày 23.3.