xuat ben

Xe đưa các học sinh đi K8 /// BẢO TÀNG TỔNG HỢP QUẢNG BÌNH

Mật danh K8: Đường xa vạn dặm

3
Ít ai biết trong thời kỳ chiến tranh đánh phá ác liệt nhất ở miền Bắc, Đảng, Nhà nước đã có những kế hoạch với mật danh riêng (K8, K10, K15...) để bảo vệ giống nòi và giữ hạt giống sau này trở về xây dựng quê hương.
Cần làm gì để ĐBSCL phát triển bền vững?

Cần làm gì để ĐBSCL phát triển bền vững?

0
ĐBSCL có nhiều tiềm năng, thế mạnh về nông nghiệp, thủy sản; song vùng đất phù sa trẻ này cũng đang đứng trước nhiều nguy cơ, hiểm họa do thiên tai, dịch bệnh… gây ra.