xu hướng ra đề thi

Xử lý đề thi theo hướng mới

Xử lý đề thi theo hướng mới

0
Xu hướng ra đề thi ĐH những năm gần đây thường gắn liền với thời sự, theo hướng vận dụng thực tế. Để làm tốt những đề thi này, theo các giáo viên tham gia chấm thi, thí sinh cần có cách xử lý đúng để không bị mất điểm.