xot

Tượng đài Trần Nguyên Hãn tại Công trường Quách Thị Trang (TP.HCM) trước năm 1975 /// TƯ LIỆU CỦA TÁC GIẢ

Vụ án Trần Nguyên Hãn, oan uổng có cớ

12
Vụ án Trần Nguyên Hãn diễn ra vào năm Thuận Thiên thứ 2 (1429) thời Lê Thái Tổ. Điều đáng ngạc nhiên là những chi tiết liên quan đến vụ án này được các sử thần nhà Lê công bố hết sức nhỏ giọt.