xòe Thái

Xây dựng hồ sơ Nghệ thuật Xòe Thái đệ trình UNESCO

Xây dựng hồ sơ Nghệ thuật Xòe Thái đệ trình UNESCO

0
Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch vừa có công văn gửi UBND các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Yên Bái về việc triển khai xây dựng hồ sơ Di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Xòe Thái đệ trình UNESCO.