Xóa bỏ tình trạng chạy chọt và bổ nhiệm người nhà

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Đây là chỉ đạo của Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 ngành nội vụ.

Xóa bỏ tình trạng chạy chọt và bổ nhiệm người nhà

Theo Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, công tác của ngành nội vụ thời gian qua còn tồn tại một số vấn đề. Trong đó, cải cách hành chính (CCHC) mặc dù có nhiều chuyển biến nhưng còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu chung. Do vậy, ngành cần đẩy mạnh hơn công tác này để CCHC thực sự là giải pháp đột phá tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế xã hội, phát triển bền vững. Bên cạnh đó, tổ chức bộ máy hành chính có chỗ còn cồng kềnh; kết quả tinh giản biên chế chưa đạt yêu cầu, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức chưa được đánh giá chính xác và chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phó thủ tướng yêu cầu: “Bộ Nội vụ cần rà soát các thủ tục, quy trình bất hợp lý, xóa bỏ tình trạng chạy chọt tuyển dụng và bổ nhiệm người nhà. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, giải quyết dứt điểm những vụ nổi cộm được dư luận xã hội quan tâm. Đặc biệt không để tình trạng bổ nhiệm đúng quy trình, nhưng thực chất người bổ nhiệm không xứng đáng với các tiêu chuẩn được bổ nhiệm vào các vị trí. Ngoài ra, cần chấn chỉnh ngay từ khâu tuyển dụng, đánh giá, phân loại công tác cán bộ, kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm thay thế đối với các công chức, viên chức làm việc kém hiệu quả không hoàn thành nhiệm vụ”, Phó thủ tướng nhấn mạnh.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU