Xin ý kiến Bộ Chính trị về 2 phương án xử lý tài sản tham nhũng

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Ngày 31.8, Thủ tướng đã phân công các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ nghiên cứu, tiếp thu kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) về hoàn thiện một số dự án luật.

Xin ý kiến Bộ Chính trị về 2 phương án xử lý tài sản tham nhũng

Trong đó, đáng chú ý là chỉ đạo liên quan dự án luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ phối hợp Thường trực Ủy ban Tư pháp và các cơ quan hữu quan tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý, hoàn thiện để xin ý kiến Bộ Chính trị về 2 phương án liên quan đến vấn đề xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm mà người có nghĩa vụ kê khai không giải trình được hợp lý về nguồn gốc (điều 57 của dự thảo luật). Cụ thể, phương án 1 là việc xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm mà không giải trình được hợp lý về nguồn gốc thì phải do tòa án quyết định; nếu tòa án xác định tài sản, thu nhập tăng thêm mà người có nghĩa vụ kê khai không giải trình được hợp lý về nguồn gốc thì xác lập quyền sở hữu của nhà nước; nếu tòa án xác định tài sản, thu nhập tăng thêm người có nghĩa vụ kê khai đã giải trình được hợp lý về nguồn gốc thì tòa án bác yêu cầu khởi kiện của cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.

Phương án 2 là nếu các cơ quan có thẩm quyền không chứng minh được tài sản, thu nhập tăng thêm mà người có nghĩa vụ kê khai không giải trình được hợp lý về nguồn gốc do phạm tội, vi phạm pháp luật mà có thì coi đây là tài sản, thu nhập chưa kê khai, chưa nộp thuế, chưa chứng minh được tính hợp pháp, thì người có nghĩa vụ phải nộp thuế và nhà nước tiến hành thu thuế.

Sau khi đã xin ý kiến Bộ Chính trị, dự án luật sẽ trình hội nghị đại biểu QH hoạt động chuyên trách và Ủy ban Thường vụ QH tại phiên họp tháng 9 tới, trước khi trình QH xem xét, thông qua.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU