xét xử

Một người biểu tình tuyên bố Tổng thống Trump có tội bên ngoài quốc hội Mỹ /// Reuters

Tổng thống Trump bị luận tội, tiếp theo sẽ là gì?

0
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa trở thành tổng thống đầu tiên bị Hạ viện luận tội lần 2. Nhà lãnh đạo đối diện với phiên xét xử tại Thượng viện trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ.