xét tuyển vào đại học

Tại sao phải 0 giờ?

Tại sao phải 0 giờ?

1
Bộ quy định tất cả tỉnh, thành chỉ được công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT từ lúc 0 giờ một ngày nào đó mà Bộ quy định, như năm nay là ngày 27.8.