xét nghiệm trên diện rộng

Phương thức xét nghiệm gộp đến 20 mẫu của CDC Đà Nẵng đã giúp tăng tốc khoanh vùng, dập dịch  
 /// ẢNH: HOÀNG SƠN

Miền Trung chống dịch: Sáng tạo kiểu Đà Nẵng

0
Dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp ở 2 đầu đất nước. Địa bàn các tỉnh, thành miền Trung vẫn chưa hoàn toàn vượt thoát nguy cơ, nhưng đã có những điểm sáng trong “cuộc chiến” này rất đáng được ghi nhận và nhân rộng.