xét nghiệm Covid-19

Cách ly tự nguyện phải tuân thủ quy định về xét nghiệm

Cách ly tự nguyện phải tuân thủ quy định về xét nghiệm

0
Theo ông Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Cần đặc biệt tuân thủ quy định người được cách ly chỉ được rời khu cách ly tự nguyện sau khi đã có đầy đủ các kết quả xét nghiệm theo quy định.

Tin đọc nhiều