xếp hạng đại học

Hội nhập quốc tế là mục tiêu của giáo dục ĐH VN trong giai đoạn tới /// NGỌC THẮNG

Đến 2025, ít nhất 2 trường lọt vào 100 ĐH tốt nhất châu Á

0
Theo đề án nâng cao chất lượng giáo dục ĐH giai đoạn 2019 - 2025 mà Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định phê duyệt, một trong những quan điểm chính của Chính phủ với phát triển giáo dục ĐH là chủ động hội nhập quốc tế.