Xem xét kỷ luật Giám đốc CDC và nguyên Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Ngãi xem xét, xử lý kỷ luật đối với giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) Quảng Ngãi và nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh này theo quy định của Đảng.

Tối 4.7, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi có thông cáo về nội dung kỳ họp thứ 9 của UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi, diễn ra từ 29.6 - 1.7.

Đảng ủy Sở Y tế Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015 - 2020 có nhiều vi phạm

Tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã xem xét, kết luận kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Sở Y tế Quảng Ngãi; ông Nguyễn Xuân Mến, Phó chủ tịch thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Bí thư Đảng ủy Sở, giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi; ông Lê Báy, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi; ông Phạm Minh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy sở, Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi; ông Hồ Minh Nên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, Giám đốc CDC Quảng Ngãi.

Xem xét kỷ luật Giám đốc CDC và nguyên Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi - ảnh 1
UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi thống nhất xem xét, xử lý kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2015 - 2020

hải phong

Theo UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Đảng ủy Sở Y tế Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã có vi phạm, khuyết điểm trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc của đảng ủy; việc thực hiện chế độ sinh hoạt của đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy và việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đảng ủy theo quy định của Đảng; lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Sở Y tế Quảng Ngãi, việc chấp hành các quy định của pháp luật về mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Xem xét kỷ luật Giám đốc CDC và nguyên Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi - ảnh 2
Hội nghị UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi lần thứ 9

S.B.

Đảng ủy Sở Y tế Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020 - 2025 có vi phạm, khuyết điểm trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy; Thực hiện chưa tốt chức năng lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Sở Y tế, các quy định của pháp luật về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch, để Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở y tế Quảng Ngãi, Giám đốc CDC Quảng Ngãi vi phạm các quy định của pháp luật trong việc thực hiện mua sắm hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm Covid-19.

Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015 - 2020 có khuyết điểm, vi phạm trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt và tham mưu Đảng ủy Sở Y tế xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc của đảng ủy; việc thực hiện chế độ sinh hoạt của đảng ủy và việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đảng ủy; cá nhân ông Nguyễn Xuân Mến, ông Hồ Minh Nên có vi phạm, khuyết điểm đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Xem xét kỷ luật Giám đốc CDC và nguyên Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi - ảnh 3

Ông Nguyễn Xuân Mến

S.B

Xem xét kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế Quảng Ngãi và một số lãnh đạo

Vì vậy, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi thống nhất xem xét, xử lý kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015 - 2020 và ông Hồ Minh Nên; xem xét, đề nghị xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Xuân Mến theo quy định của Đảng.

Đảng ủy Sở Y tế Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các ông Lê Báy, ông Phạm Minh Đức có vi phạm, khuyết điểm nhưng chưa đến mức áp dụng hình thức kỷ luật, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi còn xem xét, kết luận kiểm tra về tổ chức và hoạt động kinh doanh dịch vụ của khách sạn Cẩm Thành từ ngày thành lập Hội đồng quản lý (năm 2015) đến hết năm 2021. UBKT Tỉnh ủy nhận thấy, Hội đồng quản lý khách sạn Cẩm Thành có khuyết điểm, vi phạm trong việc để Giám đốc khách sạn Cẩm Thành thực hiện không đúng phương án sắp xếp, tổ chức bộ máy hoạt động phục vụ và sản xuất kinh doanh khách sạn đã được phê duyệt; tuyển dụng, sử dụng, thực hiện chế độ tiền lương cho nhiều trường hợp người lao động chưa đúng quy định; thực hiện chế độ kế toán, nghĩa vụ thuế và trích lập các quỹ không đúng quy định.

UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi chỉ đạo, kiểm điểm trách nhiệm đối với Hội đồng quản lý khách sạn Cẩm Thành, giám đốc khách sạn và kế toán trưởng trong việc chấp hành pháp luật, quy định của Đảng về kinh doanh, dịch vụ.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU