xe ôm công nghệ

Dịch vụ giao đồ ăn sẽ dừng hoạt động, song shipper giao nhận hàng hoá và đi chợ vẫn hoạt động /// Ảnh Độc Lập

Hà Nội dừng bán hàng ăn mang về, shipper có bị cấm?

5
Khác với Công điện 16 ban hành hôm 8.7, Chỉ thị 17 của UBND TP.Hà Nội ban hành đêm qua , 23.7, đã yêu cầu dừng hoạt động bán hàng ăn mang về. Hoạt động ship giao nhận hàng sẽ chịu tác động từ Chỉ thị 17 ra sao?