Xbox Game Pass

Lượng người dùng Xbox Game Pass nhảy vọt

Lượng người dùng Xbox Game Pass nhảy vọt

0
Chỉ trong 05 tháng vừa qua, lượng game thủ sử dụng dịch vụ Xbox Game Pass đã tăng đến 50%, phần nào cho thấy chiến lược của Microsoft đang dần đi đúng hướng.
Microsoft tái thiết thương hiệu Xbox Game Pass

Microsoft tái thiết thương hiệu Xbox Game Pass

0
Với việc đổi tên Xbox Game Pass thành Game Pass, Microsoft đang cho thấy tầm nhìn xa đưa dịch vụ này phát triển đa nền tảng, chứ không chỉ gói gọn ở "sân nhà" Windows và Xbox.