xây trường học

Xây dựng ngôi trường Đèn Đom Đóm thứ 9

Xây dựng ngôi trường Đèn Đom Đóm thứ 9

0
Tại xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, chương trình khuyến học Đèn Đom Đóm do nhãn hàng Cô Gái Hà Lan sáng lập đã thực hiện lễ động thổ xây mới ngôi trường Đèn Đom Đóm thứ 9.