Xây nhà dụ yến không chịu thuế tài nguyên

0 Thanh Niên

Từ ngày 20.11, theo Thông tư 152/2015 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn về thuế tài nguyên, sẽ có 7 đối tượng chịu thuế tài nguyên thiên nhiên trong phạm vi đất liền, hải đảo, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa và quyền tài phán của nước CHXHCN VN quy định.

Xây nhà dụ yến không chịu thuế tài nguyên

Từ ngày 20.11, theo Thông tư 152/2015 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn về thuế tài nguyên, sẽ có 7 đối tượng chịu thuế tài nguyên thiên nhiên trong phạm vi đất liền, hải đảo, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa và quyền tài phán của nước CHXHCN VN quy định.

Cụ thể, khoáng sản kim loại; khoáng sản không kim loại; sản phẩm của rừng tự nhiên (bao gồm các loại thực vật và các loại sản phẩm của rừng tự nhiên, trừ động vật và hồi, quế, sa nhân, thảo quả do người nộp thuế trồng tại khu vực tự nhiên được giao nuôi, bảo vệ).

Thứ tư là hải sản tự nhiên gồm động và thực vật biển; thứ năm là nước thiên nhiên bao gồm nước mặt và nước dưới đất trừ nước thiên nhiên dùng cho nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và nước biển để làm mát máy.

Khai thác yến sào thiên nhiên (trừ yến sào do tổ chức, cá nhân thu được từ đầu tư làm nhà để dẫn dụ chim yến tự nhiên về nuôi và khai thác) cũng nằm trong nhóm khoáng sản thứ sáu phải chịu thuế. Và cuối cùng là tài nguyên thiên nhiên khác do Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan…

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU