xây dựng trái phép

Các công trình vi phạm xây dựng tại P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM	 /// Ảnh: Ngọc Dương

Có nên 'hợp thức hóa' nhà xây không phép?

8
Việc Sở Xây dựng TP.HCM hướng dẫn cho 3 nhóm nhà ở vi phạm xây dựng được hợp thức hóa khiến nhiều người lo ngại sẽ tạo tiền lệ xấu, phát sinh tiêu cực...