Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, gần dân, trọng dân

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh như vậy trong bài phát biểu sáng nay 28.1, tại phiên bế mạc Đại hội XII.

Xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, gần dân, trọng dân

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh như vậy trong bài phát biểu sáng nay 28.1, tại phiên bế mạc Đại hội XII.

Xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, gần dân, trọng dân - ảnh 1

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành T.Ư khoá XII cảm ơn Đại hội đã tín nhiệm bầu ra các đồng chí trong Ban Chấp hành T.Ư, giao cho các đồng chí trong Ban Chấp hành T.Ư những trọng trách lớn lao trước Đảng, nhân dân và đất nước. Tổng bí thư nhấn mạnh: Những thành tựu đất nước ta đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và sự nỗ lực phấn đấu vượt bậc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đặc biệt, trong đó có sự đóng góp to lớn của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư, các Ủy viên Bộ Chính trị khoá vừa qua. Thay mặt Ban Chấp hành T.Ư khoá XII, Tổng bí thư trân trọng cảm ơn những công lao, đóng góp to lớn, quan trọng đó, to lớn đó và bày tỏ mong muốn các đồng chí đó tiếp tục có những đóng góp cho Đảng, cho đất nước.

Ông cũng thay mặt Ban Chấp hành T.Ư khoá XII hứa trước Đại hội, trước toàn Đảng, toàn dân, rằng tập thể Ban Chấp hành T.Ư khoá XII sẽ cùng toàn Đảng, toàn dân tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Đảng, tăng cường đoàn kết nhất trí, thống nhất tư tưởng và hành động, đổi mới mạnh mẽ tư duy, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đổi mới phương pháp, lề lối làm việc các cơ quan lãnh đạo của đảng, từ T.Ư đến cơ sở; xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, gần dân, trọng dân, vì dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết XII của Đảng.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU