xây dựng phi pháp

 Ý đồ hợp lý hóa các cơ sở phi pháp ở Trường Sa

Ý đồ hợp lý hóa các cơ sở phi pháp ở Trường Sa

2
Tư lệnh hải quân Trung Quốc vừa tuyên bố nước này hoan nghênh các tổ chức quốc tế, Mỹ và những quốc gia khác sử dụng một số cơ sở mà Bắc Kinh đang xây phi pháp ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.