Xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh còn mang tính phong trào

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Ủy ban MTTQ VN TP.HCM đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh' giai đoạn 2016 - 2020.

Ngày 5.11, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh” giai đoạn 2016 - 2020.

Xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh còn mang tính phong trào  - ảnh 1

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM cũng tổ chức ký kết với các tổ chức chính trị - xã hội chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

THU NGÂN

Tại hội nghị, ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM, báo cáo từ Đề án 04/2015 của Ủy ban T.Ư MTTQ VN và chỉ đạo TP.HCM, các tổ chức thành viên đã triển khai thực hiện cuộc vận động, xây dựng các nội dung ký kết phù hợp. Theo ông Tuấn, cuộc vận động, xây dựng tập trung nguồn lực hướng về cơ sở, lấy địa bàn dân cư là nơi tổ chức thực hiện, có nhiều mô hình mới, cách làm hay. Thời gian qua, đã đem lại hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế như nội dung thực hiện chưa đồng bộ, còn mang tính phong trào, hình thức; việc giám sát, phản biện của MTTQ ở một số nơi còn hạn chế… Ủy ban MTTQ VN TP.HCM đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như tổ chức ký kết với UBND, sở, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội về thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2021 - 2025, chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025…

Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, ghi nhận công tác của Ủy ban MTTQ VN TP.HCM vừa qua như tổ chức cuộc vận động đi vào thực tiễn, phát huy vai trò tập hợp quần chúng nhân dân.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU