Xây dựng bộ máy chính trị tinh gọn, hiệu quả

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng ban Tổ chức T.Ư, nhấn mạnh.

Xây dựng bộ máy chính trị tinh gọn, hiệu quả

Ngày 26.7, tại TP.HCM diễn ra hội thảo lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện đề án “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” với sự tham dự của các bí thư tỉnh ủy, thành ủy và lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư.

Tại hội thảo, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng ban Tổ chức T.Ư - Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng đề án, nhấn mạnh: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả, vừa là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược lâu dài, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách trước mắt. Đây là vấn đề rất khó, liên quan đến tổ chức và hoạt động của cả hệ thống chính trị.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc T.Ư và ở hai cuộc hội thảo trước, Thường trực Ban Chỉ đạo đã chỉnh sửa, bổ sung dự thảo đề án, tiếp tục gửi lấy ý kiến các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, các cơ quan, tổ chức trực thuộc T.Ư.

Tại hội thảo này, Thường trực Ban Chỉ đạo mong muốn từ kinh nghiệm và thực tiễn, các đại biểu tích cực đóng góp ý kiến và thể hiện chính kiến của mình về những vấn đề đã nêu trong dự thảo.

Trong đó tập trung về một số vấn đề trọng tâm liên quan phương thức lãnh đạo của Đảng và sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới nhằm tạo sự thống nhất trước khi Ban Chỉ đạo báo cáo Bộ Chính trị. 

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU