xam pham thong tin ca nhan

Thanh niên tình nguyện thuộc tặng rau xanh cho người dân khó khăn /// TRỌNG LIÊM

Ngày giãn cách

0
Tôi bị cuốn, bị hút vào miếng ăn từ lúc nào? Cả tháng nay cơ thể tôi lúc nào cũng khô khát, vật vã. Đường huyết tăng vọt lên mười hai chấm, ngưỡng báo động.