xâm phạm chủ quyền Việt Nam

Trung Quốc tạo tiền lệ nguy hiểm

Trung Quốc tạo tiền lệ nguy hiểm

0
Việc Bắc Kinh tự ban hành quyền kiểm tra tàu bè trên biển Đông là một tiền lệ nguy hiểm làm gia tăng bất ổn trên biển Đông.

Tin đọc nhiều