xâm hại

Đừng để niềm tin pháp luật bị lung lay!

Đừng để niềm tin pháp luật bị lung lay!

2
Nếu hành vi của ông Linh không được xử lý kịp thời, rất có thể niềm tin đối với pháp luật trong công chúng bị lung lay; đồng thời làn sóng phẫn nộ của người dân cũng sẽ ngày càng gia tăng.