Wu He Shan

315 kg ma túy thu giữ tại An Sương tối 27.3
và hai nghi can trong đường dây bị bắt
 /// ẢNH: NGUYÊN BẢO

Chặn đường trung chuyển ma túy từ TP.HCM

0
Liên tiếp những vụ mua bán, vận chuyển ma túy hàng trăm ký bị bắt ở TP.HCM cho thấy nỗi lo địa phương này thành điểm trung chuyển ma túy quốc tế hiện hữu.