World of Warcraft

Công bố ngày phát hành World of Warcraft: Shadowlands

Công bố ngày phát hành World of Warcraft: Shadowlands

0
Trong nhiều năm, các bản mở rộng của World of Warcraft được các game thủ mong chờ. Tuy nhiên, World of Warcraft: Shadowlands là phiên bản đặc biệt được mong chờ nhất vì nó sẽ chứa những nội dung mở rộng về thế giới bên kia.