wordpress

Startup Atavist về tay công ty mẹ của WordPress

Startup Atavist về tay công ty mẹ của WordPress

0
Automattic - công ty mẹ của dịch vụ WordPress.com, WooCommerce, Longreads và Simplenote cho biết sẽ mua lại công ty khởi nghiệp Atavist để mở rộng các dịch vụ của mình.