windows phone 8

Các thiết bị Windows 8 cũng sẽ nhận chung số phận với Windows Phone 8.x  /// Ảnh: AFP

Ứng dụng Windows 8 sẽ không được cập nhật

0
Microsoft dường như đã quyết định thay đổi một chút kế hoạch hỗ trợ cập nhật và phân phối ứng dụng trong Windows Store, dành cho các thiết bị Windows Phone 8.x và Windows 8.x.
Thiếu ứng dụng không phải là nguyên nhân khiến Windows Phone thất bại?  /// Ảnh: AFP

Đâu là nguyên nhân khiến Windows Phone thất bại?

1
Microsoft đã thất bại với Windows Phone khi cạnh tranh với các nền tảng hệ điều hành đối thủ, nhưng câu hỏi về nguyên nhân của sự thất bại này vẫn là vấn đề được nhiều người quan tâm.