Windows 11

Tỷ lệ người dùng Windows 10 21H1 tiếp tục tăng trưởng  /// Ảnh: Reuters

Phiên bản 21H1 của Windows 10 đã có trên 26% PC

0
AdDuplex vừa phát hành báo cáo thị phần phiên bản Windows trong tháng 7 dựa trên dữ liệu thu thập từ 5.000 ứng dụng Microsoft Store đang chạy AdDuplex SDK v.2 trở lên, với khoảng 60.000 PC được xem xét.