what i see

Những ký hiệu viết tắt thường được sử dụng trong các e-mail tiếng Anh

Những ký hiệu viết tắt thường được sử dụng trong các e-mail tiếng Anh

0
Với rất nhiều các ưu điểm nên e-mail ngày càng được sử dụng rộng rãi. Và để tạo ra sự thú vị và bất ngờ thì rất nhiều các từ viết tắt theo tiếng Anh đã được mọi người sáng tạo ra để dùng trong các e-mail gửi cho bạn bè thân hữu. Ngoài ra, các ký hiệu viết tắt còn được sử dụng rất phổ biến khi chat.