West Point

Trường quân sự hàng đầu của Mỹ xét tuyển thế nào?

Trường quân sự hàng đầu của Mỹ xét tuyển thế nào?

1

Học viện Quân sự Hoa Kỳ, còn được gọi là West Point, là một trong những trường danh tiếng nhất của Mỹ. Quá trình xét tuyển vào trường cực kỳ khắt khe. Chỉ khoảng 10% số hồ sơ ứng tuyển được chọn.