West Lakes Golf & Villas

Đâu là ‘vùng trũng’ bất động sản phía Nam trong năm 2020

Đâu là ‘vùng trũng’ bất động sản phía Nam trong năm 2020

0
“Vùng trũng” bất động sản - một khái niệm không hoàn toàn mới nhưng không phải quá phổ biến, được truyền nhau bởi những chuyên gia “thực chiến” của thị trường. Vậy “vùng trũng” BĐS là gì? Và “Vùng trũng” BĐS phía Nam năm 2020 nằm ở đâu?