vươn vòi

IS vươn vòi ra toàn cầu

IS vươn vòi ra toàn cầu

0
Việc Nhà nước Hồi giáo tuyên bố nhận trách nhiệm các vụ tấn công ở Yemen và Tunisia cho thấy tham vọng bành trướng toàn cầu của tổ chức này.