vuon hoa tay ho

Nhắc đến Hà Nội là phải nhắc đến mùa thu  /// Ảnh Lưu Quang Phổ

Hà Nội mùa thu cơn gió thổi

3
Cơn gió mùa thu man mác thổi, khẽ luồn qua kẽ tóc tôi. Cơn gió len lỏi qua từng ngõ phố nhỏ Hà Nội như một lãng khách.