Vùng thủ đô

Dự kiến quy hoạch sân bay thứ 2 vùng thủ đô /// Ảnh BTN

Sau năm 2040 mới quy hoạch sân bay thứ 2 Hà Nội

0
Theo Quy hoạch hệ thống cảng hàng không, sân bay đến năm 2030, tầm nhìn 2050 đang được Cục Hàng không Việt Nam xây dựng, tới năm 2040 mới tính đến nghiên cứu vị trí sân bay thứ 2 cho vùng thủ đô.