vua khải định

Lăng vua Dục Đức (An Lăng). /// Ảnh: Trần Đức Anh Sơn

Dục Đức, ông vua vắn số của triều Nguyễn

3
Vua Dục Đức tên là Nguyễn Phúc Ưng Chân, sinh năm 1853, con thứ hai của Nguyễn Phúc Hồng Y (con trai thứ tư của vua Thiệu Trị). Ông được vua Tự Đức chọn làm con nuôi, đến năm 1870 thì ban dụ chọn làm Hoàng trưởng tử.
 /// Ảnh: Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh cung cấp

Phát hiện sắc phong thời Nguyễn

0
Ngày 14.12, ông Lê Bá Hạnh, Phó giám đốc Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh, cho biết cán bộ của bảo tàng vừa phát hiện 2 sắc phong từ thời Nguyễn tại đình làng Hoa Vân Hải, xã Cổ Đạm, H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh (ảnh).