Vũ Kim Lộc

<i class="e-mag"></i>Nghệ nhân Vũ Kim Lộc: 'Bàn tay vàng' phục chế mũ mão vua quan triều Nguyễn

Nghệ nhân Vũ Kim Lộc: 'Bàn tay vàng' phục chế mũ mão vua quan triều Nguyễn

3
Một trong số ít nghệ nhân giỏi hiện nay có thể 'hồi sinh' được những mũ mão vua quan từ thời nhà Nguyễn là Vũ Kim Lộc. Với tâm huyết và tài năng của mình, 'bàn tay vàng' Vũ Kim Lộc đã làm sống lại các hiện vật quý hư nát không rõ hình hài và bị chôn vùi trong lòng đất theo thời gian với hàng vạn chi tiết phức tạp.