vu kien bien dong

Giàn khoan của Tổng công ty dầu khí hải dương Trung Quốc trên Biển Đông  ///  Reuters

Philippines tự giăng bẫy chính mình

5
Cấp phép nghiên cứu khoa học là hoạt động bình thường, nhưng hợp tác khai thác chung tài nguyên giữa Philippines và Trung Quốc tại Biển Đông là bài toán nhiều hệ lụy.