VTC Mobile

Au Speed tích cực chống hack

Au Speed tích cực chống hack

0
Trước tình hình nhiều bản hack đang tấn công vào Au Speed, nhà phát hành VTC Mobile đang phối hợp với cộng đồng loại trừ những người chơi xấu này.
'Lag' hoành hành trong Au Speed

'Lag' hoành hành trong Au Speed

0
 Au Speed đang gặp rất nhiều khó khăn khi tình trạng lag game khiến người chơi mất oan điểm rank