VTC Mobile

Phong Vân VTC ấn định ngày ra mắt

Phong Vân VTC ấn định ngày ra mắt

0
Như vậy, event dự đoán ngày ra mắt đã kết thúc, và Phong Vân VTC đã chọn được "ngày hoàng đạo" để ra mắt trong tháng 9.