VSEC

Một lỗ hổng nghiệm trọng trên Jenkins vừa được phát hiện /// Ảnh: AFP

Cảnh báo lỗ hổng bảo mật nguy hiểm trên Jenkins

0
Công ty cổ phần An ninh mạng Việt Nam (VSEC) vừa đưa ra cảnh báo khẩn cấp về lỗ hổng bảo mật vô cùng nghiêm trọng trên ứng dụng Jenkins - có thể ảnh hưởng đến nhiều doanh nghiệp Việt Nam.