vốn lưu động

Có gì mới?

Có gì mới?

0
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) triển khai nhiều ưu đãi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu như giảm 30% phí thanh toán cho khách hàng doanh nghiệp nhập khẩu; giảm 1,5% lãi suất cho doanh nghiệp xuất khẩu vay bổ sung vốn lưu động; giảm 50% phí chuyển tiền trong nước... (T.X)