volkswagen

Đại dịch Covid-19 khiến thị trường ô tô châu Âu sụt giảm /// Carscoop

Ô tô đăng ký mới giảm 25,5%

7
Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến thị trường ô tô châu Âu sụt giảm, lượng ô tô du lịch đăng ký mới trong 11 tháng đầu năm theo đó cũng giảm 25,5%.

Tin đọc nhiều