Võ Trọng Việt

Từ trái qua: ông Bế Xuân Trường và ông Võ Trọng Việt -  cùng là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Võ Văn Tuấn - Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam - Ảnh: chnhphu.vn

Bộ Quốc phòng có 3 tân thượng tướng

0
Có 2 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và 1 Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam vừa được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăng quân hàm thượng tướng.